Benchmarken: wat is het en hoe wordt het gebruikt?

Benchmarken: wat is het en hoe wordt het gebruikt?

Benchmarken, je hebt er vast wel eens van gehoord. Juist ook in de financiële wereld komt deze term vaak voorbij. Maar wat is benchmarken precies en hoe wordt het gebruikt? We leggen het je uit in deze blog.

Wat is benchmarken?

Benchmarken is het vergelijken van twee of meerdere situaties. Hierbij wordt altijd vergeleken met een zogenoemde ‘ideale’ situatie, bijvoorbeeld die van een toonaangevend bedrijf. ‘Benchmark’ betekent namelijk ook wel het ijkpunt of de maatstaf.

Je kan ook de prestaties van je eigen organisatie afzetten tegen de markt door te ‘benchmarken’. Je vergelijkt jouw situatie dan dus met de situatie van de ‘top’, de ‘benchmark’. Dit doe je door de prestaties van jouw bedrijf relatief tot dat punt te bekijken en op dezelfde factoren te beoordelen. Door deze situaties langs dezelfde meetlat te leggen, kun je conclusies trekken over waarom het ene resultaat beter is dan het andere.

Waarom zou je benchmarken?

Als organisatie kan het om verschillende redenen goed zijn om benchmarkonderzoek uit te voeren. In principe delen we benchmarking op in: externe en interne benchmarking. We vertellen je hieronder wat beide vormen van benchmarking inhouden.

Extern benchmarken

Wanneer jij jouw organisatie vergelijkt met andere partijen in dezelfde branche ben je bezig met extern benchmarken. Door jouw eigen bedrijf naast andere bedrijven te leggen, ontdek je wat er wel en niet goed gaat en daar kun je weer lessen uit trekken voor de toekomst!

Intern benchmarken

Intern benchmarken is hetzelfde principe, maar zoals de naam als zegt: binnen de eigen organisatie. Bij intern benchmarken vergelijk je bijvoorbeeld verschillende afdelingen of teams met elkaar. Zo krijg je inzicht in wat er intern beter kan.

Voordelen van benchmarken

Het uitvoeren van een benchmarkonderzoek kan de organisatie veel opleveren. Door te benchmarken kom je erachter wat jouw organisatie goed doet en waar de verbeterpunten liggen. Een benchmark kan je helpen om lessen te trekken uit dat wat andere organisaties goed of slecht doen, zo weet je wat er binnen jouw organisatie anders kan. We hebben de belangrijkste voordelen van benchmarken voor je op een rijtje gezet:

  • Verbeteren van interne en externe processen;

  • kostenbesparende inzichten;

  • een objectief beeld van de concurrentiepositie;

  • creëren van draagvlak voor verandering binnen de organisatie.

Hoe voer je een benchmarkonderzoek uit?

Voor het uitvoeren van een benchmarkonderzoek is geen standaardprocedure vastgelegd, maar er zijn wel verschillende stappenplannen en methodes ontwikkeld die je kan gebruiken voor het uitvoeren van benchmarking. Het benchmarkingproces kent normaliter deze volgorde:

1. Verzamelen van informatie

2. Data analyseren

3. Vergelijken van de data

4. Implementeren van verbeterde processen

3 soorten benchmarkonderzoek

Naast interne en externe benchmarks, zijn er ook nog verschillende soorten benchmarks te onderscheiden. Namelijk: procesgerichte-, productgerichte- en prestatiegerichte benchmarks.

  • Bij een procesgerichte benchmark gaat het om het vergelijken van processen. Dit kan zowel intern als extern zijn. Bij een procesgerichte benchmark worden onder andere de efficiëntie en kosten van processen vergeleken.

  • Bij een productgerichte benchmark worden meestal vergelijkbare producten van andere producenten vergeleken. Een productgerichte benchmark is dan ook voornamelijk extern.

  • Een prestatiegerichte benchmark gaat om het vergelijken van prestaties en resultaten. Een prestatiegerichte benchmark kan zowel intern als extern zijn. Hierbij vergelijk je bijvoorbeeld de prestaties van je organisatie met eerdere eigen resultaten (intern) of vergelijk je de prestaties van jouw organisatie met de best presterende organisaties in de branche.

Benchmarken kan jouw organisatie helpen om processen, producten of resultaten te maximaliseren en zo de kwaliteit te bewaken. Een benchmarkonderzoek geeft jou inzicht in je huidige positie, ten opzichte van waar je heen wilt.