Detacheren vs Uitzenden: wat is het verschil?

Detacheren vs Uitzenden: wat is het verschil?

De begrippen detacheren en uitzenden worden in de volksmond regelmatig door elkaar gebruikt. Hoewel de definities van beide begrippen in de basis op elkaar kunnen lijken, zitten er wel degelijk grote verschillen tussen beide. In dit artikel leggen wij uit wat de verschillen tussen detacheren en uitzenden zijn.

Wat is detacheren?

Detacheren betekent dat een werknemer door een detacheringsbureau wordt uitgeleend aan een opdrachtgever voor een bepaalde periode. In veel gevallen gaat het om een project dat voor een bepaalde tijd ingevuld moet worden De werknemer blijft in dienst bij het detacheringsbureau, maar werkt op de locatie van de opdrachtgever. Het detacheringsbureau is verantwoordelijk voor het arbeidsrechtelijke aspect van de werknemer, terwijl de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de dagelijkse werkzaamheden en het aansturen van de werknemer.

Voordelen van detacheren

 • Een detacheringsbureau kan snel en flexibel inspelen op de behoeften van een opdrachtgever.
 • Het detacheringsbureau regelt alle administratieve zaken voor de medewerkers.
 • Werknemers leren te werken voor verschillende opdrachtgevers en hebben diversiteit in hun werkzaamheden.

Nadelen van Detacheren

 • De werknemer heeft geen vast dienstverband bij de opdrachtgever, waardoor een lange termijn relatie doorgaans niet kan worden opgebouwd.
 • Detacheringsbureau's vragen vaak hogere tarieven dan bijvoorbeeld uitzendbureau's. Dat heeft er mee te maken dat detacheringsopdrachten vaak specialistischer van aard dan uitzendopdrachten.

Wat is uitzenden?

Net als bij detacheren wordt ook bij uitzenden een werknemer uitgezonden naar een opdrachtgever om daar bepaalde werkzaamheden te verrichten. De werknemer is in dienst bij het uitzendbureau en wordt door het uitzendbureau uitgeleend aan de betreffende opdrachtgever. Het arbeidsrechtelijke aspect van de werknemer behoort tot de verantwoordelijkheid van het uitzendbureau, maar de opdrachtgever draagt zorg voor de dagelijkse werkzaamheden en de aansturing.

Voordelen van uitzenden

 • Een uitzendbureau kan snel en flexibel inspelen op de behoeften van een opdrachtgever, waardoor een (tijdelijk) personeelstekort snel kan worden opgevangen.
 • Het uitzendbureau neemt alle administratieve en juridische taken over van de opdrachtgever, waardoor de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever een stuk minder zijn.
 • De werknemer leert te werken in verschillende omgevingen, waardoor hij werkervaring op kan doen in verschillende vakgebieden.

Nadelen van Uitzenden

 • De uitzendkracht heeft geen vast dienstverband bij de opdrachtgever, waardoor hij doorgaans geen lange termijn relatie met de werkgever opbouwt.
 • Het uitzendbureau rekent vaak hogere tarieven dan bij detacheren, maar de flexibiliteit is een stuk hoger.

Wat is het verschil tussen detacheren en uitzenden?

Maar wat is nou het verschil tussen detacheren en uitzenden? Hoewel beide vormen van arbeid tijdelijk van aard zijn, zijn er een aantal verschillen:

 • Het uitzenden van personeel is doorgaans van kortere termijn, terwijl detachering vaak over een langere termijn gaan. Bij detacheringsopdrachten gaat het al vaak om periodes van een half jaar, terwijl uitzenden ook kan gaan om een tijdelijke personeelspiek van enkele maanden.
 • De vergoeding van uitzendkrachten is vaak lager dan die van gedetacheerde werknemers. Detacheringsorganisaties bieden werknemers over het algemeen hogere salarissen omdat ze meer gespecialiseerd werk verrichten.

Detachering via Capital Spring

Wil jij aan de slag in de finance sector? Capital Spring adviseert financials op het gebied van werk en helpt hen bij het vinden van een passende baan. Wil jij weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.