Wat betekent compliance?

Wat betekent compliance?

Wat is compliance?

Compliance komt van het Engelse werkwoord ‘to comply’, dat vertaald kan worden als ‘naleven’. Compliance heeft dan ook te maken met het naleven van de relevante wet- en regelgeving. Binnen de financiële sector heeft men te maken met uitgebreide en doorgronde wetten en regelgeving, dit maakt compliance extra belangrijk.

Waarom is compliance belangrijk?

Wanneer wet- en regelgeving niet juist wordt nageleefd, zijn hier veel risico’s aan verbonden. Door middel van compliance zijn deze risico’s en de mogelijke schade te voorkomen of beperken.

Compliance zorgt ervoor dat organisaties betrouwbare bedrijfsvoering kunnen realiseren.

Toezichthouders van wet- en regelgeving waaraan organisaties zich moeten houden zijn: De Nederlandse Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze organisaties zien streng toe op de naleving van de juiste wetgeving. Bedrijven die de juiste wet- en regelgeving niet naleven, lopen het risico hoge geldboetes te ontvangen. Daarnaast kunnen ook vergunningen worden ingetrokken of zelfs taak- of gevangenisstraf worden geëist.

Compliance in de financiële wereld

De term compliance is ontstaan in de financiële wereld, omdat juist hier de afgelopen jaren steeds meer wetten en regels zijn bijgekomen. Deze toegenomen regelgeving is onder andere een gevolg van de financiële crisis in 2008. Sinds deze periode is compliance namelijk steeds belangrijker geworden. Het gaat dan o.a. om regels tegen fraude, witwassen en handel met voorkennis, maar ook over regels omtrent het voorkomen van de financiering van terrorisme.

Compliance management

Instellingen die onder toezicht staan, zijn verplicht een compliance officer aan te stellen. Een compliance officer (of compliance manager) is altijd een onafhankelijke en zelfstandige functie.

Compliance management gaat verder dan enkel het voldoen aan wet- en regelgeving. Als compliance manager ben je ook bezig met allerlei eisen van stakeholders (denk bijvoorbeeld aan klant- of brancheorganisaties), keurmerken en certificaten. Verder heb je ook te maken met de eigen bedrijfsregels, gedragscodes en MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).