Wat doet een auditor?

Wat doet een auditor?

Audits uitvoeren is erg belangrijk binnen een organisatie. Maar wat is dit eigenlijk en wat doet een auditor precies? Dat vertellen we jou in deze blog.

Wat is een audit?

Het engelse woord audit betekent in het Engels letterlijk ‘controle’. Een audit brengt in kaart of er binnen een organisatie aan de vastgestelde en afgesproken kwaliteitseisen voldaan wordt. Dit heeft meestal te maken met de financiële analyses van de organisaties. Het draait hierbij vooral om het vaststellen hoe iets zou moeten gaan, onderzoeken hoe het op dat moment echt verloopt en het in kaart brengen van de punten die anders moeten. Het is een systematische en periodieke controle.

Wat is een auditor?

Om deze audit uit te voeren, is er de auditor. Deze voert de systematische en periodieke controle uit op basis van checklists, gesprekken met medewerkers en vragenlijsten. Vervolgens bepaalt de auditor of de realiteit binnen de organisatie overeenkomstig is met de normen, kwaliteitseisen en doelen die zijn vastgesteld. De bevindingen worden vastgelegd in een auditrapport dat wordt voorgelegd aan het management.

Voordelen van een audit voor je organisatie

  • Door een regelmatige uitvoering van een audit kom je erachter waar de knelpunten, risico’s, problemen en fouten binnen een proces zich bevinden.

  • Als je weet waar deze knelpunten zitten, kan er een plan worden gemaakt verbeteringen toe te passen en door te voeren.

  • Bij nieuwe werkzaamheden of maatregelen laat een audit zien of er een positief of een negatief effect is op je bedrijfsprestaties.

Interne- en externe audits

Er bestaat een verschil tussen interne- en externe audits. Bij een interne audit wordt er initiatief genomen vanuit de organisatie zelf. Het is erop gericht om de eigen organisatie te verbeteren. De auditor die de audit uitvoert is dan ook een interne werknemer van de organisatie. Het doel hiervan is om risico’s en knelpunten in kaart te brengen en op basis daarvan verbeteringen door te voeren.

Een externe audit wordt uitgevoerd in opdracht van een externe organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een klant zijn, een potentiële koper of een certificerende instelling. Hierbij wordt er meestal gericht op het onderzoeken van de complete organisatie en de processen van een bepaald product of dienst. Het doel van een externe audit is vooral om aan te tonen dat je een betrouwbare organisatie bent die kwaliteit levert.

Salaris van een auditor

Het salaris is altijd afhankelijk van verschillende factoren. In Nederland verdient een auditor gemiddeld €4.365 bruto per maand. Deze salarissen variëren van €3.715 tot €5.020.