Wat is cashflow?

Wat is cashflow?

Een veelgehoorde term in de finance is cashflow. Maar wat betekent cashflow? Cashflow (in het Nederlands ook wel kasstroom) is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. De cashflow kan voor verschillende perioden berekend worden. Het kan bijvoorbeeld per jaar maar ook per maand worden berekend. De cashflow is een ideale formule om te bepalen of een organisatie er financieel gezien gezond voor staat.

Hoe bereken je de cashflow?

Het berekenen van de cashflow is eenvoudig. Men trekt het inkomende geld van het uitgaande geld af. De volgende berekening wordt dus toegepast:

Inkomsten van een organisatie - uitgaven van een organisatie = cashflow.

Het resultaat wat uit deze som ontstaat kan positief of negatief zijn. Er bestaat dan ook een negatieve en positieve cashflow. Een negatieve cashflow betekent niet direct dat een organisatie financieel gezien ongezond is. Wanneer een organisatie grote uitgaven doet kan het immers altijd voorkomen dat er tijdelijk een negatieve cashflow is. Echter, een negatieve cashflow op lange termijn betekent dat een bedrijf niet langer liquide is en hierdoor niet meer kan voldoen aan betalingsverplichtingen van crediteuren.

Hoe ontstaat een negatieve cashflow?

Er zijn verschillende redenen waardoor een negatieve cashflow ontstaat. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken:

1. Te weinig inkomsten

De meest voorkomende reden dat bedrijven een negatieve cashflow hebben is omdat er te weinig inkomsten zijn door bijvoorbeeld een lage winst. Winst kan worden gerealiseerd op het moment dat de kosten lager zijn dan de opbrengsten . Redenen waardoor er te weinig winst ontstaat zijn onder andere een lage productiviteit van het personeel, te goedkope producten of dienstverlening en een ineffectieve verkoopstrategie.

2. Onverwachte uitgaven

Onverwachte uitgaven zorgen ervoor dat de cashflow niet meer volgens verwachting is. De meest voorkomende onverwachte uitgaven zijn die voor verzekeringen, onderhoud van apparatuur en belastingen. Het kan verstandig zijn om een “buffer” te hebben voor onverwachte uitgaven. Hierdoor wordt het risico op een negatieve cashflow verlaagd.

3. Hoge overheadkosten

Overheadkosten zijn kosten die een onderneming maakt, maar die niet direct verband houden met de productie van goederen of diensten. Het gaat bijvoorbeeld om de huur van een pand, administratie, ICT of vergunningen. Deze overheadkosten zijn van belang om het bedrijf draaiende te houden, maar wanneer ze hoger uitvallen dan verwacht dan kunnen ze er wel voor zorgen dat er een negatieve cashflow ontstaat.

Wat zijn de gevolgen van een negatieve cashflow?

Één van de gevolgen van een negatieve cashflow is dat een bedrijf niet langer liquide is. Maar wat zijn nog meer gevolgen?

1. Groeiachterstand

Een bedrijf dat voornamelijk bezig is met het beheren van de negatieve cashflow heeft weinig focus op de groei van een organisatie. Wanneer de organisatie niet langer in staat is om zich te focussen op groei kan dit gevolgen hebben voor het moreel van de werknemers.

2. Verminderde zichtbaarheid

Veel kleine bedrijven bezuinigen als eerst op de marketingbudgetten om de bedrijfskosten te verlagen. Echter, het verminderen van uitgaven aan marketing kan ervoor zorgen dat het bedrijf nog minder zichtbaar wordt bij de potentiële klanten. Dit kan de klantperceptie van de klant aantasten, waardoor het bedrijf in een negatieve spiraal kan raken.

3. Ontevreden investeerders

Wanneer je als bedrijf te maken hebt met een negatieve cashflow is de kans aanwezig dat ook investeerders niet tevreden zijn. Investeerders kijken vaak naar de cashflow om te kijken hoe een bedrijf financieel opereert. Wanneer zij ontdekken dat er lange periodes een negatieve cashflow ontstaat zal dat twijfels veroorzaken bij de investeerders. Bovendien kan het ervoor zorgen dat de organisatie niet in staat is om dividenden uit te keren.


Meer blogs?

Op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen binnen Finance, tips én meer? Bekijk dan nu het blog overzicht!