Wat is horizontaal toezicht?

Wat is horizontaal toezicht?

Horizontaal toezicht geeft veel zekerheid voor jou als ondernemer. Met het toepassen van horizontaal toezicht sluit je een samenwerkingsovereenkomst met de Belastingdienst die ervoor zorgt dat je een sneller en beter oordeel ontvangt over de belastingaangiftes. Dit resulteert in een efficiënt proces dat voordelig is voor beide partijen. Horizontaal toezicht komt in steeds meer branches voor. Op dit moment maken met name gemeenten, zorgverzekeraars en ziekenhuizen gebruik van deze samenwerkingsovereenkomst.

Het verschil: verticaal en horizontaal toezicht

De traditionele aanpak van de Belastingdienst, verticaal toezicht, is een tijdrovende klus waarbij met de inzet van verschillende onderzoeken achteraf de belastingaangifte van de onderneming wordt gecontroleerd. Het in 2005 geïntroduceerde horizontale toezicht biedt de belastingplichtige en de Belastingdienst de ruimte om op basis van wederzijds vertrouwen vooraf afspraken vast te leggen en afstemming te vinden. Horizontaal toezicht onderscheidt zich dus van verticaal toezicht doordat deze vorm van toezicht op een gelijkwaardig niveau plaatsvindt. Deelnemende organisaties beschikken over een vast contactpersoon die in direct contact staat met de fiscus.

Horizontaal toezicht en het convenant

Organisaties hebben onder horizontaal toezicht meer eigen verantwoordelijkheden en deze moeten op een juiste manier worden vastgelegd. De gemaakte afspraken tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst worden vastgelegd in een convenant, een samenwerkingsovereenkomst waarin het te voeren beleid wordt toegelicht. Heeft jouw onderneming een convenant met de Belastingdienst gesloten? Zorg dan voor een juiste financiële huishouding, bij voorkeur met behulp van een kundige finance professional.

De voordelen van horizontaal toezicht

Begrip, vertrouwen en transparantie zijn onmisbaar bij het toepassen van horizontaal toezicht. Er vindt vroegtijdig contact plaats met de Belastingdienst via een intermediair. Je wilt natuurlijk te allen tijde weten waar jouw onderneming staat. Met horizontaal toezicht is het mogelijk om potentiële problemen of fiscale uitdagingen voor te leggen aan de Belastingdienst. Zo weet je vooraf hoe de Belastingdienst dit zal gaan verwerken en krijg je meer zekerheid en duidelijkheid over de fiscale positie van jouw organisatie. Doe je dit niet? Dan loop je het risico een boete te ontvangen. Door deze korte lijnen ontvang je een snellere en inhoudelijk sterkere reactie op de aangiftes.

Als organisatie heb je te maken met een stuk minder fiscale controles door de Belastingdienst, doordat deze steekproefsgewijs worden uitgevoerd. De kosten van het voeren van overleg vooraf vallen vaak ook een stuk lager uit dan de kosten van een onderzoek na het indienen van de belastingaangifte.

Horizontaal toezicht biedt dus vele voordelen voor beide partijen en is een efficiëntere werkwijze. Het kost de betrokkenen minder tijd en de kwaliteit van jouw boekhouding wordt gewaarborgd. Er worden door de Belastingdienst geen overbodige en extra controles meer uitgevoerd.