Wat staat er op de winst- en verliesrekening?

Wat staat er op de winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening is een essentieel onderdeel van de jaarrekening. Het geeft een financieel inzicht in de prestaties over een bepaalde periode. In deze blog zullen we behandelen wat de winst- en verliesrekening precies is, waarom het belangrijk is voor bedrijven en wat er precies allemaal op de winst- en verliesrekening staat.

Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening is een financieel overzicht van de totale inkomsten en de totale kosten over een bepaalde periode. Aan de hand van dit overzicht kun je de financiële prestaties beoordelen en analyseren van je bedrijf. De winst- en verliesrekening wordt ook wel de resultatenrekening genoemd.

Veel bedrijven zijn wettelijk verplicht om een winst- en verliesrekening op te stellen, omdat dit onderdeel is van de jaarrekening. Deze bedrijven moeten zich jaarlijks houden aan bepaalde financiële rapportagevoorschriften. Daarnaast is een winst- en verliesrekening ook belangrijk voor externe stakeholders. Voornamelijk investeerders en crediteuren hebben een groot belang bij de cijfers van de winst- en verliesrekening. Dit kan namelijk ervoor zorgen om vertrouwen te krijgen in het bedrijf, wanneer zij genoeg liquide middelen hebben.

Waarom is een winst- en verliesrekening belangrijk voor bedrijven?

Een winst- en verliesrekening is een essentieel financieel overzicht. Hieronder staan de voornaamste redenen waarom een winst- en verliesrekening belangrijk is voor bedrijven:

 • Het management kan beslissingen nemen op basis van de financiële prestaties. Hierdoor zijn beslissingen beter doordacht en zijn er minder onverwachte financiële problemen.

 • Door jaarlijks een winst- en verliesrekening bij te houden kun je de ontwikkeling in je bedrijf zien. Als er een negatieve trend te zien is, dan kan het management beslissingen maken waardoor er mogelijk nieuwe kansen ontstaan voor het bedrijf om opnieuw te groeien.

 • Er zijn vaak externe belanghebbenden die de winst- en verliesrekening eerst checken voordat zij een grote uitgave willen doen bij jouw bedrijf. De winst- en verliesrekening maakt inzichtelijk of ze in jouw bedrijf willen investeren.

 • Voor veel bedrijven is het opstellen van een winst- en verliesrekening verplicht. Het is belangrijk dat het wordt opgenomen in de jaarrekening. Dit is een wettelijke eis voor een besloten vennootschap, naamloze vennootschap en een eenmanszaak.

Wat staat er op de winst- en verliesrekening?

Op de winst- en verliesrekening staan verschillende posten. Dit staat onder verschillende koppen. Het eerste gedeelte bestaat uit de opbrengsten en het tweede gedeelte zijn de kosten. Onder de opbrengst vallen de volgende posten:

 • Bruto-omzet: Dit is het totaalbedrag van omzet van je producten of diensten. Dit doe je voor de aftrek van kosten.

 • Kostprijs van de omzet: Dit zijn de kosten van de inkoop van grondstoffen en productiekosten.

 • Brutowinst: Het verschil tussen de kostprijs van de omzet en je bruto-omzet is je brutowinst.

Nadat de brutowinst is berekend, is het belangrijk om overige kosten in kaart te brengen. Dit wordt gedaan onder het gedeelte kosten. Bij dit gedeelte komen de volgende posten te staan:

 • Bedrijfskosten: Hieronder vallen huur, elektriciteit, afschrijvingskosten, marketingkosten en salariskosten.

 • Financiële kosten: Dit zijn alle kosten die te maken hebben met de financiering van het bedrijf. Dit zijn kosten zoals: rente, leningen en bankkosten.

 • Netto winst: Hier trek je alle kosten af van de brutowinst die hiervoor is berekend.

Als dit allemaal is berekend dan moet de laatste stap van de winst- en verliesrekening worden gedaan. Hieronder staat deze stap verder uitgewerkt.

 • Belastingen: Breng alle belastingen in kaart zoals vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

 • Nettowinst na belasting: Trek alle belastingkosten af van de nettowinst, om zo de nettowinst na belasting uit te rekenen.


Voorbeeld van een winst- en verliesrekening

Om het te verduidelijken staan de bovenstaande acties hieronder uitgewerkt in een voorbeeld. Hierdoor wordt duidelijk wat er precies op de winst- en verliesrekening staat en hoe je deze het best kan opstellen.