The Learning Network (TLN)

The Learning Network (TLN)

Over The Learning Network (TLN)

Tln goed

The Learning Network ontwikkelt, verbetert en levert ieder jaar haar klantgerichte kerndiensten en helpt regie te voeren over de educatieve keten.

Met ruim 85 jaar ervaring en circa 150 betrokken vaste medewerkers, levert The Learning Network elk jaar meer dan 7 miljoen studieboeken, 2,8 miljoen digitale licenties, studiematerialen en diensten aan scholen en leerlingen van het voortgezet onderwijs. In het hoogseizoen komen nog eens 1.500 studenten en tijdelijke krachten bij The Learning Network hun vakantiewerk doen. Een echte zomerse topdrukte! The Learning Network levert aan ongeveer 500.000 leerlingen. De kans is groot dat The Learning Network ook voor jouw schoolboeken heeft gezorgd.

Visie

The Learning Network is de grootste onafhankelijke educatieve dienstverlener in Nederland die scholen en docenten in het voortgezet onderwijs adviseert over leerproces, leermiddelenkeuzes en de inrichting van de leeromgeving. Ook faciliteren ze hen met diensten, workshops en (digitale) leermiddelen. Met het uitgebreide en gevarieerde aanbod aan leermiddelen bieden we scholen en docenten meer keuzevrijheid en flexibiliteit bij het inzetten daarvan. Daarnaast assisteren ze bij het coördineren van de processen in de keten. Dit alles doen ze met aandacht voor mens en milieu.

Hoe doen ze dat?

Optimalisatie en nieuwe ontwikkelingen zijn alleen waardevol als ze aansluiten bij de behoeften en wensen van scholen, de veranderingen in de markt en als ze bijdragen aan beter onderwijs. De toegevoegde waarde creëren we door een nauwe samenwerking met scholen en partners in de onderwijsketen. Vervolgens vertalen ze de waarde in de kerndiensten waarbij transparantie, kostenbeheersing, keuzevrijheid & flexibiliteit, simplificatie, (lever)zekerheid en duurzaamheid (herwaardering van hergebruik & verduurzamen) centraal staan.

Open sollicitatie bij The Learning Network (TLN)