Als #TeamFinance klaar voor de toekomstige technologie

Als #TeamFinance klaar voor de toekomstige technologie

De ontwikkeling van technologie heeft invloed op de wereld van werk en opent deuren naar unieke kansen op het gebied van efficiëntie. Deze ontwikkelingen brengen veranderingen op de werkvloer met zich mee en vragen flexibiliteit van werkgever en werknemer. Hoe ga je als professionele organisatie om met deze verandering en hoe bereid je medewerkers hierop voor?

Voor managers, ligt er een kans – en uitdaging – om getalenteerde medewerkers binnen het team zo in te zetten dat de professionals de vaardigheden hebben om minder uitvoerende en meer beleidsmatige taken op zich te nemen. Hierin krijgen medewerkers de kans om zich niet langer bezig te houden met routinematige werkzaamheden, maar om zich meer te richten op de strategische koers, nieuwe projecten en andere taken waarbij hun unieke talenten ingezet kunnen worden. Aan managers de taak om ervoor te zorgen dat het team klaar is voor de toekomst waarin er een optimale samenwerking moet plaatsvinden tussen mens en technologie.

De technologische trends

De afgelopen decennia heeft de technologie enorme ontwikkelingen doorgemaakt, maar dit is nog maar het topje van de ijsberg van kansen. In de toekomst zullen financiële professionals te maken kunnen krijgen met o.a. de volgende ontwikkelingen:

  • Robotic Process Automation (RPA) tool. Dit zijn tools waarin een computerbot alle routinematige processen, handelingen en acties uitvoert.
  • Machine Learning (ML) of self-editing software is een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) waarbij software zijn eigen performance verbetert door verwerkte data.
  • Natural language processing (NLP) programma’s die documenten en gesprekken verwerken naar data en zo bijvoorbeeld via chatbot’s een gesprek kunnen voeren met klanten.

Bereid jouw team voor

Het is tijd om mee te bewegen in de trends van nu. Daarom is het van belang om jouw team voor te bereiden op de komst van de technologie, door het aanleren van vaardigheden. Stel van tevoren vast, welke vaardigheden aanwezig zijn in het team en welke ontwikkelt kunnen worden. Vervolgens kan je de vaardigheden aanleren door middel van:

  • E-training: een training via een online platform. De medewerkers kunnen op hun eigen tijdstip de modules volgen waarin ze hun vaardigheden verbeteren.
  • Microlearning: een module waarin medewerkers elke dag een beetje leren over een bepaald onderwerp. Deze vorm van training kost ongeveer 5 minuten per dag.
  • Aanstellen van mentoren: Maak gebruik van de huidige kennis en vaardigheden binnen het team. Zorg dat de medewerkers die al de juiste vaardigheden in huis hebben, deze kunnen overdragen aan andere medewerkers.
  • Ontwikkelplan: Wanneer de medewerkers gecertificeerd moeten zijn voor bepaalde softwareprogramma’s, bedenk dan een plan om ervoor te zorgen dat de medewerkers de kennis, kunde, tijd en het budget hiervoor hebben.
  • Talentontwikkeling: zorg ervoor dat de unieke eigenschappen van uw medewerkers worden ontwikkelt en volledig ingezet kunnen worden. Hierin onderscheiden mensen zich namelijk van machines.

Vergeet de softskills niet!

In een wereld waarin automatisering en robots veel uitvoerende taken overnemen, zijn de softskills van medewerkers het belangrijkste kapitaal van een onderneming. Hoewel machines de uitvoerende taken foutloos (en dus beter dan mensen) kunnen uitvoeren, zijn ze niet in staat om te communiceren, emotie te tonen of iemand te overtuigen. Grijp als manager daarom de kans aan om uw professionals te ontwikkelen op het gebied van mondelinge en schriftelijke communicatie, creativiteit, EQ en leiderschap. In een vorige blog schreven wij al over de 7 skills die er echt toe doen; de vaardigheden waarmee professionals zich onderscheiden.

Nogmaals, de technologische ontwikkelingen bieden een kans voor efficiëntie, maar de voorwaarde hiervan is dat de technologie moet aansluiten bij de behoefte van de organisatie en de vaardigheden van de medewerkers. Daarnaast vragen deze ontwikkelingen flexibiliteit en ontwikkelvermogen van de medewerkers. Wees als manager hiervan bewust en bereidt uw medewerkers stap voor stap hierop voor. Moedig ze aan om te ontwikkelen, besteed aandacht aan hun unieke talenten en geef ze de mogelijkheid om klaar te zijn voor de toekomst.

Ook benieuwd naar welke stappen jij en je team kunnen maken? We laten onze deskundigheid graag uitdagen en leveren met onze dienstverlening een waardevolle bijdrage aan ontwikkeling van mens en organisatie.

Meer blogs?

Op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen binnen Finance, tips én meer? Bekijk dan nu het blog overzicht!